Nieuws

DUO-formulieren tijdig insturen

Vanaf 1 september 2010 kunnen scholen hun aanvragen en meldingen voor onderwijsbekostiging ook digitaal doen www.cfi.nl. Door in te loggen  (rechtsboven in het scherm) komt u op de pagina ‘Zaken doen’ bij de digitale formulieren – de e-formulieren – van DUO. Door de e-formulieren te gebruiken profiteert u van een snelle en efficiënte afhandeling van de aanvragen en meldingen.
Aanvraag lgf-bekostiging

Scholen die geen e-formulieren gebruiken hebben nog steeds de papieren DUO-formulieren tot hun beschikking. Zij moeten daarvoor wel de actuele versie gebruiken (nr. 59026 voor po- en vo-scholen en 69078 voor bve-instellingen). Aanvragen op een verouderd formulier die DUO op of na 1 september ontvangt voor lgf-bekostiging, neemt zij niet meer in behandeling. DUO houdt strikt de hand aan deze voorwaarde.
Inmiddels zijn de meeste po-scholen overigens aangesloten op BRON en die hoeven vanzelfsprekend géén papieren melding naar DUO te sturen.
Aanvullende bekostiging visueel gehandicapte leerlingen VO

Een vergelijkbare situatie speelt bij het aanvragen van aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen. Regelmatig dienden scholen deze aanvraag ver voor de peildatum (1 oktober) in op een formulier met een verlopen peildatum. Dit leidde tot misverstanden in de afhandeling van de aanvragen. Om herhaling en een mogelijk foutieve bekostiging in de komende ronde te voorkomen zal DUO voor deze aanvraag de volgende regels strikt hanteren:
• Aanvragen die DUO op of vóór 1 oktober per post ontvangt wijst zij af;
• DUO stuurt de afwijzing direct naar de aanvrager en vermeldt daarin de juiste inzendtermijn (1 oktober tot en met uiterlijk 15 oktober);
• De school krijgt zo de gelegenheid om tijdig een nieuwe aanvraag in te dienen.
• Aanvragen die DUO na 15 oktober ontvangt wijst zij af.
• Als visueel gehandicapte leerlingen over meerdere vestigingen van een school zijn verdeeld, moet die school één aanvraag voor de hele school indienen.

Het actuele aanvraagformulier met de peildatum 1 oktober 2010 (nr. 69056-2) staat sinds 1 augustus op de site www.cfi.nl. Vanaf 1 oktober is deze aanvraag daar ook als e-formulier beschikbaar.
Bron: www.cfi.nl