Nieuws

DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs

Sinds 1 januari 2010 zijn de Informatie Beheer Groep (Groningen) en CFI (Zoetermeer) opgegaan in de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Zowel de IB-Groep als CFI hield zich bezig met de bekostiging en informatie aan het onderwijsveld. Met de komst van DUO zijn de krachten gebundeld en is er ingespeeld op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. DUO gaat er werk van maken om het effect van wetten en regels in de klas meer zichtbaar te maken. Verder zorgt DUO voor een vermindering van administratieve lasten voor onderwijsinstellingen en een betere dienstverlening aan scholieren, studenten en inburgeraars.
DUO blijft gevestigd op de huidige locaties in Groningen en Zoetermeer.
Er is voor DUO een nieuwe site in het leven geroepen: www.ocwduo.nl. De voormalige websites van de IB-groep (www.ib-groep.nl) en CFI (www.cfi.nl) blijven voorlopig nog bestaan als aparte sites. Op deze sites kunt u terecht voor alle informatie over de producten en diensten.