Nieuws

Doorzenden brief CFI jaarstukken 2007

Uit navraag door Concent bij het ministerie van OCW is ons gebleken dat alle bevoegde gezagen een brief, meest gedateerd 29 april 2009, hebben ontvangen met daarin de bevindingen van het CFI n.a.v. de jaarstukken over 2007. Van slechts enkele relaties hebben wij deze brief mogen ontvangen. Wij verzoeken hen die deze brief nog niet hebben doorgestuurd naar Concent, dit alsnog te doen. Wij zorgen dan voor het verwerken van eventuele opmerkingen en de brief tevens aan uw accountant doorzenden.