Nieuws

Digitalisering HR administratie

Graag informeren wij u over een aantal ontwikkelingen die aanstaande zijn daar waar het werken met het systeem AFAS Profit betreft.

AFAS HR Profit-omgeving
Per 01 januari 2013 is AFAS Profit door Concent en haar relaties in gebruik genomen als HR-oplossing voor de personeels- en salarisadministratie. Relaties van Concent die gebruik maken van HR-dienstverlening kennen de workflows van de personeels- en salarismutaties. Bij de overgang naar AFAS Profit hebben wij in samenspraak met AFAS gekozen voor één HR-omgeving met daarin alle relaties voor primair onderwijs.
Per 01 januari 2016 zullen wij hier een wijziging in aanbrengen. Grote relaties (10+-scholen) zullen wij per die datum overbrengen naar een eigen omgeving. Vooral het borgen van autorisaties in relatie tot workflows en toegang tot informatie speelt hierin een belangrijke rol.

Employee Self Service
Met ingang van 01 januari 2015 ontstaat een wijziging wat betreft het raadplegen van salarisstroken en jaaropgaven door medewerkers. Vanaf deze datum zullen geen loonstroken per e-mail worden verstuurd. Uw medewerkers kunnen per januari 2015 namelijk inloggen op hun eigen pagina (InSite). Op deze pagina kunnen zij, naast persoonlijke gegevens, ook de loonstrook en de jaaropgave vinden.
En er kan meer. Via InSite beschikt u hierdoor vanaf 2015 over een systeem waarin u, wanneer u dat wilt, stap voor stap verder van functionaliteiten gebruik kunt maken.  Bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van ESS (Employee Self Service): medewerkers geven hun mutaties rechtstreeks in via hun persoonlijke pagina.

Bekwaamheidsdossier
De wet BIO (Wet op de beroepen in het onderwijs) is erop gericht de kwaliteit van leraren en daarmee het onderwijs te bevorderen. Het bekwaamheidsdossier (gesprekkencyclus) is een belangrijk instrument als het gaat om invulling geven aan professioneel personeelsbeleid. Concent heeft het bekwaamheidsdossier geautomatiseerd en deze is daarmee beschikbaar voor u als relatie van Concent. Een geautomatiseerd bekwaamheidsdossier helpt u bij het beheersen van de gesprekkencyclus. Zo weet u bijvoorbeeld op elk moment welke gesprekken er nog gevoerd moeten worden en wat de status van het gespreksverslag is.
In het digitaal bekwaamheidsdossier is het mogelijk om het competentieniveau vast te leggen van de competenties die in de wet BIO zijn geformuleerd. U kunt per geformuleerde competentie aangeven wat het huidige niveau en de ontwikkelbehoefte van het betreffende personeelslid is. U kunt er ook voor kiezen om een vrij format te gebruiken voor het vastleggen van personeelsgesprekken. De workflows in het kader van het bekwaamheidsdossier kunnen worden afgestemd op uw interne proces.

Digitale personeelsdossiers
Naar 2016 toe is het goed om breed na te denken over de vraag wat voor uw organisatie een passende oplossing is als het gaat om het digitale dossier. Hierin spelen verleden, heden en toekomst een rol.
Concent heeft een basis beschikbaar voor het digitaal vastleggen van uw personeelsdossier. Het vastleggen van documenten kan door u op afstand of door Concent worden gedaan. Binnen deze structuur kunt u alle basisdocumenten van het personeelsdossier kwijt. Deze is eenvoudig zodat u (en eventuele gedelegeerde gebruikers)hiermee op een gemakkelijke en overzichtelijke manier kunt werken.
Vanaf de overgang per 01/01/2013 (dan wel vanaf de start van de dienstverlening bij Concent) zijn de volgende documenten voor alle relaties digitaal beschikbaar in AFAS Profit: akten, loonstroken en jaaropgaven.
Het is belangrijk na te gaan of en wat voor documenten u vanuit het verleden digitaal beschikbaar wilt hebben en wat voor wensen u heeft op dit gebied naar de toekomst.

Contact
Els Schilt zal als HR Profit Adviseur in de komende maanden vanuit Concent contact met u leggen om met u na te gaan of en wat voor wensen u heeft op dit gebied. Samen met Els kunt u afspraken maken over het realiseren van deze wensen.
Natuurlijk kunt u haar ook zelf benaderen: Telefonisch op (038) 423 10 40 of per e-mail e.schilt@concent.nl