Nieuws

Dienstverlening scoort goed onder de klanten

In de afgelopen periode hebben wij een enquête afgenomen onder onze klanten. Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw medewerking! Door deze reacties hebben wij een duidelijk beeld gekregen hoe de klanten van Concent de dienstverlening ervaren. Wij zijn erg enthousiast over de uitkomsten van de enquête waarmee u laat zien dat u de dienstverlening van Concent zo positief waardeert. Graag willen wij u hierbij volledig inzicht geven in de enquête.

Resultaten

Klanten hebben met een cijfer tussen de 1 en de 10 aangegeven wat zij ervaren bij de dienstverlening van Concent. De resultaten zijn gemiddelden van cijfers die gegeven zijn op 17 verschillende meetpunten. De cijfers staan in onderstaande grafiek weergegeven. Alle gegevens kunnen worden geïnterpreteerd met 90% betrouwbaarheid. 

Verbeterpunten

De enquête geeft ook zicht op verbeterpunten die Concent in haar dienstverlening kan doorvoeren. De verbeterpunten sluiten aan bij de ontwikkeling die Concent wil doormaken naar servicekantoor. Binnen de dienstverlening maken klanten onder andere gebruik van adviseurs. Deze adviseurs vormen een belangrijk schakelpunt in de dienstverlening. Iedere klant heeft daarnaast binnen zowel de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie een vast contactpersoon. Vanuit de enquête is gebleken dat Concent een verbetering kan aanbrengen in de dienstverlening door het contact tussen de contactpersoon en de directeuren cq administratieve krachten te intensiveren op kennisoverdracht en kennismaking.

Tot slot

Wij zijn zeer blij dat klanten zo positief zijn over onze dienstverlening. Wij spreken de verwachting uit dat u de komende tijd gaat ervaren dat de pro-actieve houding van Concent toeneemt, ook op de punten die u heeft aangegeven. Samen op weg naar een nog betere dienstverlening!