Nieuws

Diensttijdoverzicht

Vanaf heden vragen wij dringend om een diensttijdoverzicht mee te sturen, gelijk met het setje nieuw personeel. Neemt u een personeelslid in dienst dat reeds een arbeidsverleden heeft binnen het onderwijs dan kan de medewerker vanaf de site www.mijnabp.nl een diensttijdoverzicht uitdraaien. Dit overzicht zorgt ervoor dat we de juiste diensttijdgegevens vastleggen en op die manier ook de te verwachten juiste datum waarop de medewerker zijn jubilea behaalt. In het setje nieuw personeel treft u een uitleg aan die uw medewerkers kunnen gebruiken om de geregistreerde diensttijdgegevens op te vragen via www.mijnabp.nl.