Nieuws

Derdenmededeling CASO 2010 gereed

Op basis van dienstverleningsovereenkomsten, die Raet E&C Services met schoolbesturen heeft gesloten, is Raet E&C Services verplicht om jaarlijks door een onafhankelijke IT auditor een derdenmededeling of Third Party Memorandum (hierna: TPM) te laten afgeven. De werking en de continuïteit van de salarisverwerking van het CASO-systeem worden door middel van een jaarlijks onderzoek naar de integriteit, exclusiviteit, controleerbaarheid en beschikbaarheid van de salarisverwerking met het CASO-systeem getoetst. De TPM-verklaring kan op verzoek naar u worden gemaild. Bron: RAET