Nieuws

Dekkingsgraad ABP gelijk gebleven

De dekkingsgraad van oktober 2012 komt net als in september 2012 uit op 97%. Daarmee komt de voorgenomen verlaging van de pensioenen met 0,5% per 1-4-2013 dichterbij. De dekkingsgraad op 31-12-2012 is doorslaggevend. Op deze datum moet de dekkingsgraad tegen de 100% zijn om verlaging te voorkomen. Herstelplan
Het ABP-bestuur moet ook een besluit nemen over een mogelijke verlaging van de pensioenen in 2014. Eind 2012 wordt beoordeeld of eind 2013 een dekkingsgraad van 104,3% gehaald kan worden, zoals is vastgelegd in het herstelplan. Is dat niet het geval, dan moet ABP ook voor 2014 een verlaging van de pensioenen aankondigen. Bij de beoordeling spelen de ontwikkeling van de rente en de stijging van de levensverwachting een belangrijke rol.
Wanneer besluit ABP of de pensioenen verlaagd worden? • 1-2-2013
Naar aanleiding van de dekkingsgraad op 31-12-2012 communiceert het bestuur het besluit over de verlaging van de pensioenen in 2013 en een mogelijke aankondiging van een verlaging per 1-1-2014. • Februari 2013
Als de pensioenen verlaagd worden, ontvangt u hierover persoonlijk bericht. • 1-4-2013
Als de pensioenen met 0,5% verlaagd worden, gaat de verlaging vanaf deze datum in. Bron: ABP