Nieuws

Declareren vervangingsfonds

In artikel 9 van het reglement Vervangingsfonds is bepaald dat declaraties van de kosten voor vervanging binnen drie maanden na afloop van de maand waarop de declaratie betrekking heeft, moeten worden ingediend. Deze termijn wijzigt per 1 juni 2013 in vier maanden, waarbij de declaratie binnen deze termijn in het bezit moet zijn van het vervangingsfonds. Dit betekent bij wijze van voorbeeld dat een declaratie die betrekking heeft op de maand maart 2013, vóór 1 augustus 2013 in het bezit van het fonds moet zijn.
Bron:  Vervangingsfonds