Nieuws

Decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden

De Tweede Kamer heeft op 4 oktober 2011 ingestemd met de wetswijziging die volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs mogelijk maakt. Dit betekent dat ook de verantwoordelijkheid voor de primaire arbeidsvoorwaarden zal worden overgedragen aan de schoolbesturen in het PO. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt, worden de PO-Raad en vakbonden in staat gesteld één cao te sluiten over alle arbeidsvoorwaarden.

Behalve de wetswijziging heeft de Tweede Kamer ook de motie Dijsselbloem/Van der Ham aangenomen. Volgens deze motie kan de inwerkingtreding van de volledige decentralisatie pas plaatsvinden op het moment dat er weer loonruimte beschikbaar komt voor het personeel in het primair onderwijs. In 2010 en 2011 was er immers geen ruimte voor loonstijging, vanwege de tweejarige nullijn voor alle overheids- en onderwijssectoren. In de Voorjaarsnota zal het kabinet een besluit nemen over de beschikbaarheid van loonruimte in 2012.

In de tussentijd zal OCW het overleg met de sociale partners over het decentralisatieconvenant hervatten. In dit convenant worden met de vakbonden en PO-Raad afspraken gemaakt om de overdracht van de arbeidsvoorwaardenvorming geordend te laten verlopen. De PO-Raad zal immers namens de schoolbesturen de werkgeversrol in het arbeidsvoorwaardenoverleg op zich nemen. In het overleg over het convenant zullen de sociale partners en OCW gezamenlijk het moment bepalen waarop de volledige decentralisatie kan ingaan. Bron: Ministerie