Nieuws

De fiets van de zaak en de Werkkostenregeling

Verandert  de fietsregeling door de invoering van de Werkkostenregeling (afgekort WKR)? We hebben voor u een aantal veelvoorkomende vragen en antwoorden op een rij gezet.   Wat houdt de WKR  in?
De WKR houdt in het kort in dat voor zo’n 30-tal vergoedingen en verstrekkingen (waaronder de fietsregeling, personeelsuitjes, kerstpakketten, bedrijfsfitness etc.) alle fiscale regels gaan verdwijnen. Er is echter één algemene beperking: voor al deze vergoedingen en verstrekkingen is een ruimte van 1,4% van de totale loonsom beschikbaar. Als een werkgever boven deze 1,4% uitkomt moet over het meerdere een naheffing van 80 % worden afgedragen. Na een tussenevaluatie van de WKR is besloten om vanaf 2013 de forfaitaire ruimte te verhogen naar 1,6%.
Dit betekent dat werkgevers die gebruik willen gaan maken van de WKR zullen moeten bijhouden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,4% (vanaf 2013 1,6%) van de loonsom in de gaten moeten houden. Ook zal daarbij nagedacht moeten worden over de toekenning van de beschikbare ruimte aan het personeel. Maakt u daar een totaal bedrag van of gaat u de beschikbare ruimte per individuele werknemer berekenen? Het meest gebruikelijk is  dat de werknemer als tegenprestatie brutoloon of brutoloonbestanddelen voor de fiets inlevert; het zogenaamde uitruilen of verrekenen. In alle gevallen, vergoeden, verstrekken en al dan niet uitruilen, telt het fiscaal voordelige deel mee in de 1,4% (vanaf 2013 1,6%) van de totale loonsom.   Hoe past de fiets in de WKR?
De huidige fietsregeling vervalt onder de WKR. Daarvoor in de plaats kan de werkgever zonder beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken binnen de forfaitaire ruimte van 1.4% (vanaf 2013 1,6%) van de loonsom. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag ook een elektrische fiets of elektrische scooter zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken (1x per 2 jaar; 1x per 3 jaar), de hoogte van de aanschaf (vasthouden aan de € 750 of het bedrag onbeperkt laten), het type fiets of de aard van het gebruik bepalen. De werkgever kan ook besluiten de huidige regels te blijven handhaven. Hoe kan ik omgaan met een beperkte forfaitaire ruimte?
Het kan natuurlijk zijn dat uw forfaitaire ruimte van 1.4% (vanaf 2013 1,6%) niet voldoende is om voor meerdere medewerkers een fiets aan te schaffen. De aanschaf van een fiets kunt u wel blijven verrekenen met brutoloonbestanddelen.
Naast deze mogelijkheid bestaan er nog meer mogelijkheden om uw medewerkers een 'fiets van de zaak' te blijven aanbieden. De fiets kan binnen de WKR volledig worden afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.
Wat kan Concent voor u betekenen binnen de WKR?
Concent adviseert en informeert u graag persoonlijk over de vele mogelijkheden van de ‘fiets van de zaak’ in combinatie met de WKR. U kunt hierbij denken aan: ·          Maandelijkse publicatie van uw forfaitaire ruimte in de WKR op onze site; ·          Meedenken over de op te stellen regels rondom de 'fiets van de zaak' binnen de WKR; ·          Vaststellen van het 'budget' voor de aanschaf van de fiets per werknemer; ·          Duidelijke informatievoorziening naar uw medewerkers; ·          Vaststellen van de mogelijkheid om op een innovatieve manier de fiets van de zaak buiten de nieuwe WKR te houden. (U maakt daarbij gebruik van de onbenutte reiskostenvergoeding van medewerkers die minder dan 10 km van het werk wonen.) Bent u benieuwd naar de beste manier om binnen de WKR de fiets als aantrekkelijke optie in het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket te behouden? U kunt  dan contact opnemen met Maico Hulst (hoofd PSA) via telefoonnummer (038)-4684590 of hem een e-mail sturen (m.hulst@concent.nl).