Nieuws

Dag van de leraar

Op dinsdag 5 oktober 2010 was het weer de Dag van de Leraar. In de maand oktober ontvangt personeel in het Primair Onderwijs (zowel leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) hiertoe een nominale uitkering. Deze nominale uitkering bedraagt € 200,- bruto bij een voltijd dienstverband. Deeltijders ontvangen een bedrag naar rato. Extra informatie leest u op pagina 81 van de CAO PO 2009.