Nieuws

Correctie definitieve GGL

Ieder jaar wordt door RAET (Caso) de GGL (gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel) per 1 oktober bepaald en doorgegeven aan DUO-CFI. In november hebben wij van RAET de GGL van de scholen van Concent ontvangen. In sommige gevallen was echter gebruik gemaakt van een onjuiste peildatum. In verband daarmee hebben wij nu een correctie ontvangen. De GGL is van invloed op de reguliere personele bekostiging voor schooljaar 2011-2012. Als de nieuwe GGL significant afwijkt van de GGL die gehanteerd is in de begroting voor 2011, dan zal uw financieël adviseur contact met u opnemen om de begroting desgewenst aan te passen.