Nieuws

Concent blijft graag op de hoogte van wijzigingen

Wanneer er wijzigingen zijn binnen de bezetting van uw directie, bestuur of administratie en voor de aanvraag van een gebruikerscode/wachtwoord ten behoeve van de de wesite van Concent, ontvangen wij hier graag bericht over.
Dit kan via onze website: www.concent.nl/Download/Algemeen door te klikken op Aanvraagformulier gebruikerscode en wachtwoord tbv website Concent. Alvast bedankt voor uw medewerking!