Nieuws

Collectiviteitsnummers Zilveren Kruis Achmea

Begin september 2010 hebben wij u laten weten dat op 1 januari 2011 het merk Groene Land Achmea over gaat naar het merk Zilveren Kruis Achmea. Dit betekent dat de collectieve zorgverzekering van Concent per 1 januari 2011 ook onder het label van Zilveren Kruis Achmea komt te vallen. Deze overgang heeft ook gevolgen voor de collectiviteitsnummers. Zilveren Kruis Achmea heeft er voor gekozen om een groot aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering te registreren onder het (nieuwe Zilveren Kruis Achmea) collectiviteitsnummer 207201188. Verder heeft Zilveren Kruis Achmea het collectiviteitsnummer 205350690 gewijzigd in 207550690. De overige deelnemers staan geregistreerd onder dit nummer. Nieuwe inschrijvingen vinden onder het collectiviteitsnummer 207550690 plaats. U kunt u dit nummer ook gebruiken als u de internetsite van Zilveren Kruis Achmea www.zilverenkruis.nl<http://www.zilverenkruis.nl/> bezoekt voor bijvoorbeeld een premieberekening. Binnenkort ontvangt u het nieuwe polisblad.