Nieuws

CAO Primair Onderwijs

Inmiddels is duidelijk geworden dat – na intensieve gesprekken tussen de PO-Raad en de bonden – het niet is gelukt om vóór 1 mei 2015 een onderhandelingsakkoord af te sluiten voor een nieuwe CAO PO. Wel zijn de betrokken partijen overeengekomen een aantal afspraken vast te leggen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een brief die de partijen gezamenlijk hebben uitgegeven. U kunt deze afspraken lezen in het PDF document dat u kunt openen via de volgende link:  https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/verslag_cao_po.pdf.

Bron: PO-Raad