Nieuws

CAO-PO Artikel 8.5 lid F en G: verlof opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Waarom is het van belang dat werkgevers bij langdurige arbeidsongeschiktheid een aparte vakantie- en verlofregistratie voeren?

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid bouwen medewerkers vakantieverlof op, zowel wettelijk als bovenwettelijk.  Wanneer de werknemer vakantieverlof opneemt worden de vakantiedagen van het saldo afgeschreven. De arbodienst moet schriftelijk toestemming geven waarin is vastgelegd dat het vakantieverlof verder herstel niet in de weg staat.

Als de medewerker ontslag ontvangt vanwege 2 jaar arbeidsongeschiktheid komt het bovenwettelijke gedeelte van de opbouw te vervallen. Over het wettelijke gedeelte dient de werkgever het nog openstaande saldo aan de medewerker uit te betalen.