Nieuws

Budget verbetering binnenklimaat verhoogd

Minister Rouvoet heeft het subsidieplafond van de specifieke uitkering van de Regeling binnenklimaat huisvesting primair onderwijs verhoogd van € 97,3 miljoen naar € 103,577 miljoen.
Deze wijziging houdt in dat de aanvragen van gemeenten die tot 125% van het maximumbedrag hebben gevraagd, alsnog volledig worden gehonoreerd. De betreffende gemeenten ontvangen van DUO in de loop van juni de beschikkingen met betrekking tot deze budgetverhoging.
  Bron: Ministerie van OCW