Nieuws

Btw-vrijstelling in het onderwijs wordt verruimd

Financiën
Scholen die samen onderwijs verzorgen en hiervoor onderwijsondersteunend personeel aanstellen of uitwisselen, hoeven hier voortaan geen btw meer over te betalen. Tot op heden was deze btw-afdracht een grote drempel voor onderwijsinstellingen om te komen tot samenwerking.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verzorgen van onderwijs een ‘ondeelbare eenheid’ is en er daarom geen onderscheid tussen verschillende taken gemaakt mag worden. Door dit oordeel moeten alle werknemers die bijdragen aan het verzorgen van onderwijs onder de btw-vrijstelling vallen. Deze btw-vrijstelling gold nog niet voor bijvoorbeeld administratieve medewerkers of schoonmakers. Dankzij een akkoord tussen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Financiën en de Belastingdienst wordt de bestaande Europese regelgeving hier nu op aangepast. 

Gevolgen voor huidige situatie
Het ministerie van Financiën en het ministerie van OCW zullen dit uitwerken in een nieuw beleidsbesluit over btw in het onderwijs. In het beleidsbesluit waarmee de belastinginspecteurs het primair onderwijs nu controleren is dit nog niet aangepast. De PO-Raad adviseert leden die btw afdragen in het kader van samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen of andere organisaties, deze daarom te blijven afdragen. Wel raadt zij aan om met een beroep op dit nieuwsartikel bezwaar te maken tegen de aanslag waarin de btw wordt vastgesteld. Op deze wijze kunt scholen, wanneer de beleidsrichtlijn er ligt, mogelijk btw terug vragen.

Wanneer geen bezwaar wordt gemaakt, dan wordt de aanslag naar verloop van tijd definitief, ook als achteraf blijkt dat de Belastingdienst de regelgeving niet heeft toegepast in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad. Kiest u ervoor om aan de hand van dit bericht geen aangifte te doen, dan kan na het nieuwe beleidsbesluit blijken dat u wel btw had moeten betalen en onterecht geen aangifte hebt gedaan. U bent hier dan juridisch verantwoordelijk voor en u kunt dan een naheffing en een boete krijgen.

Bron: www.poraad.nl