Nieuws

Btw-vrijstelling beroepsonderwijs - ZZP-ers moeten vóór 1 april 2011 ingeschreven zijn in het RKBO

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) die zich vóór 1 januari 2011 bij het Register Kort Beroeps Onderwijs (RKBO) hebben gemeld, aan de kwaliteitseisen voldoen èn voor 1 april 2011 zijn ingeschreven in het RKBO-register, kunnen de btw-vrijstelling over de periode van 1 juli 2010 tot de datum van inschrijving in het Register blijven toepassen. ZZP-ers moeten voor toepassing van de overgangsregeling btw-vrijstelling voor beroepsopleidingen (als docent bij een beroepsopleiding of zelf een beroepsopleiding verzorgend), vóór 1 april 2011 ingeschreven zijn in het RKBO (besluit Ministerie van Financiën van 14 december DGB 2010-6734M). Een inschrijving van een ZZP-er in het RKBO nà 1 april 2011 leidt er toe dat de dienstverlening tot het tijdstip van inschrijving in het RKBO niet onder de overgangsregeling btw-vrijstelling voor beroepsopleidingen valt. De ZZP-er kan dan voor de tussenliggende periode vanaf 1 juli 2010 worden geconfronteerd met naheffingen btw. De ZZP-er zal naar verwachting proberen deze door hem verschuldigde btw op de onderwijsinstelling te verhalen.

Het is gelet hierop nuttig dat onderwijsinstellingen nagaan op welke wijze de vergoeding voor dienstverlening met ZZP-ers is overeengekomen. Betreft het bedragen inclusief eventueel verschuldigde btw, of gaat het om afspraken "exclusief btw". Gezien de btw-positie van de meeste onderwijsinstellingen is het aan te bevelen om met ZZP-ers een vergoeding overeen te komen inclusief eventueel door de ZZP-er verschuldigde btw.

Bron: Ernst & Young Belastingadviseurs LLP