Nieuws

Brief nieuwe WNT classificatie en verantwoording 2015

Op 21 december 2015 is aan alle instellingen een brief gezonden met daarin de nieuwe classificatie van WNT bezoldigingen met daarbij de vanaf 2016 geldende bezoldigingsmaxima.
Bijgaand een afschrift van deze brief, waarin ook is aangegeven dat u voor de WNT-verantwoording over 2015 gebruik kunt maken van het XBRL-formulier (zal Concent binnen de dienstverlening voor haar relaties verzorgen), dat in de eerste week van februari beschikbaar komt. Naast de WNT opgave is deze XBRL-module ook geschikt voor de aanlevering van de jaarcijfers over 2015, inclusief de Continuïteitsparagraaf. Op de XBRL-site van DUO vindt u alle nadere informatie. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/brieven/2015/12/21/brief-over-nieuwe-wnt-maxima-per-1-januari-2016.

Bron: Rijksoverheid