Nieuws

Brief ABP ambtshalve vaststelling

In de afgelopen dagen hebben diverse scholen een brief ontvangen van het ABP met een aankondiging voor een ambtshalve vaststelling. Daarbij doen zij de melding dat zij over één of meerdere perioden in 2013 nog geen gegevensaanlevering zouden hebben ontvangen.

Hierover is Concent in contact met ABP omdat de gegevens wel correct zijn aangeleverd, maar niet verwerkbaar blijken bij de uitvoeringsorganisatie van ABP.

Als gevolg van het feit dat de gegevensaanleveringen van ABP nog niet zijn verwerkt, is het mogelijk dat mutaties nog niet verwerkt zijn en (ex)- werknemers brieven ontvangen dat zij zijn uitgeschreven of niet zijn ingeschreven als verzekerde. Afdrachten voor pensioenen vinden echter gewoon plaats en er ontstaat op dat punt geen onderbreking van opbouw van het pensioen.

In de maand juli verwachten wij deze problemen op te lossen in samenwerking met ABP en onze software leverancier.

Voor vragen kunt u terecht bij Martin Tenthof van Noorden, hoofd personeels- en salarisadministratie (m.tenthofvannoorden@concent.nl of via 038-468 45 90).