Nieuws

Boetes UWV bij te laat doorgeven van herstel bij ziekte

Wanneer zieke werknemers hersteld zijn, dan moet u binnen twee dagen een herstelmelding doen bij UWV. Op die regel bestaat een uitzondering: als u de werknemer nog niet ziek heeft gemeld, mag u de herstelmelding gelijk indienen met de ziekmelding. Het UWV gaat strenger toezien op het naleven van deze termijnen. UWV kent boetes toe als herstelmeldingen te laat worden doorgegeven. Het betreft herstelmeldingen voor werknemers waarvoor een ziektewetuitkering is aangevraagd. Dit kan zijn i.v.m. zwangerschapsgerelateerde klachten, werknemers met een arbeidsverleden (arbeidsgehandicapten). Wij verzoeken u om de herstelmelding aan ons door te geven op de dag dat uw werknemer weer gaat werken. Een andere mogelijkheid is dat uw werknemer via de werknemerstelefoon (0900 – 9294) van het UWV zelf doorgeeft dat hij/zij weer hersteld is. Dit kunnen wij als administratiekantoor niet telefonisch doen.