Nieuws

Bijeenkomsten Functiemix

Wilt u concrete stappen zetten om de functiemix op uw scholen te versterken? Maak dan gebruik van het ondersteuningsaanbod van de sociale partners en OCW. De komende tijd zijn er zes regionale bijeenkomsten over professioneel personeelsbeleid en diversiteit in schoolteams. De bijeenkomsten sluiten aan op eerdere bijeenkomsten in 2016. Ook als u nog niet eerder heeft meegedaan, bent u van harte welkom. Kijk voor informatie ook op: www.functiemix.nl.

Bron: Rijksoverheid