Nieuws

Beperking fiscale ruimte gevolgen voor ABP ExtraPensioen

Per 1 januari 2014 neemt de overheid maatregelen waardoor sparen voor pensioen wordt beperkt. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor ABP ExtraPensioen waarmee uw medewerkers met stortingen via het brutosalaris kunnen sparen voor een hoger ABP-pensioen.

Wat betekent dit voor uw medewerkers?

Deze maatregelen betekenen onder andere dat zowel nieuwe als bestaande deelnemers vanaf die datum minder kunnen storten in ABP ExtraPensioen. In de huidige regeling kunnen uw medewerkers voor stortingen in ABP ExtraPensioen gebruikmaken van de beschikbare fiscale ruimte van 2013 én de jaren daarvoor. Vanaf 1-1-2014 wordt deze fiscale ruimte beperkt.

Uitzondering

De enige uitzondering op deze nieuwe maatregel is het voorwaardelijk pensioen. Dit is een toezegging die sociale partners in de Pensioenkamer in het verleden hebben gedaan als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden). Dit voorwaardelijk pensioen vervalt wanneer een deelnemer of een werkgever ABP verlaat. In die situatie kunt u wel nog van de fiscale ruimte gebruikmaken om dit verlies te compenseren. Bron: abp.nl