Nieuws

Beloning bestuurders volgens CAO (VO)

Voortaan valt de beloning van bestuurders onder de CAO VO. Dat is het gevolg van de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur' die per 1 augustus van kracht is. Dit betekent dat besturen bij de vaststelling van de beloning niet meer uit kunnen gaan van de Beloningsleidraad. Het maximumbedrag dat bestuurders onder de CAO ontvangen is schaal 17 (74 tot 106 duizend euro). Dat bedrag is exclusief variabele beloningsbestanddelen. Bestaande afspraken op basis van de Beloningsleidraad zijn rechtsgeldig en blijven dat. De VO-raad maakt zich sterk om de maximumschaal 18 uit de BBRA ook in de CAO op te nemen. De VO-raad en de vakbonden hebben een werkgroep ingesteld om een gezamenlijk voorstel te maken voor de beloning van bestuurders. Deze werkgroep verwacht binnen een paar maanden met een voorstel te komen. Het voorstel kan conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan de minister worden overhandigd. Als het voorstel binnen de kaders van de WNT blijft, is het de verwachting dat de minister dit ook als sectorregeling zal erkennen. Bron: VO-raad