Nieuws

Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd

Met deze beleidsregel en op grond van de experimentenwet onderwijs kunnen bekostigde scholen voor basisonderwijs, deelnemen aan een experiment waarbij soepel (flexibel) kan worden omgegaan met de onderwijstijd. Zo krijgen scholen, die betrokken zijn bij dit experiment, de gelegenheid af te wijken van de regels voor de centrale zomervakantie en het aantal vierdaagse schoolweken. Verder geeft de beleidsregel aan, hoeveel scholen er kunnen deelnemen aan het experiment, hoe de selectie verloopt, wat de looptijd is van het experiment en wat de voorwaarden zijn voor het beƫindigen van het experiment. Klik hier voor beleidsregel. Bron DUO - CFI