Nieuws

Belastingmaatregelen OCW voor 2011

Hierbij geven wij u een opsomming van fiscale regelingen toegespitst op het onderwijsveld. Het gaat om fiscale regelingen op het gebied van kennisvermeerdering, schenkingen,arbeidsparticipatie, secundaire arbeidsvoorwaarden, cultuur beleggingen, onderwijs en leermateriaal (btw), musea, theaters en bibliotheken (btw). Enkele specifieke toepassingen voor  het onderwijs zullen wij hier benoemen, een uitvoerige beschrijving kunt u terugvinden in de bijlage. Kennisvermeerdering: Hier wordt de bekostiging van opleidingen voor particulieren samengevat. Dit betreft o.a. aftrekposten in de inkomstenbelasting voor de kosten van een opleiding gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of het op peil houden van vakkennis, en procedures in het kader van erkenning van verworven competenties. Ook worden er de mogelijkheden tot vergoedingen van opleidingen door werkgevers benoemd. Met name van belang zijn de subsidie mogelijkheden voor werkgevers betreffende medewerkers met een leer- werk overeenkomst, subsidie voor het aannemen van voormalig werklozen, subsidie voor stagiaires (bol 1 en 2) en hoe de werkgever dient om te gaan met “dienstverband” van een stagiair. Arbeidsparticipatie: Om arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren zijn er voor deze doelgroep een aantal financiële prikkels gegeven. Er is o.a. een extra arbeidskorting voor ouderen boven de 57 jaar. Vanaf het 62e levensjaar krijgen medewerkers een extra doorwerkbonus. Vrijwilligers mogen belastingvrij een aangewezen bedrag (150 euro per maand) ontvangen als onkostenvergoeding. Secundaire arbeidsvoorwaarden: Vanaf het jaar 2014 zal de werkkostenregeling verplicht zijn voor alle werkgevers. Omdat deze regeling mogelijkheden biedt mbt het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden zullen er in de cao aanpassingen gaan plaatsvinden. Een aantal vergoedingen cq verstrekkingen worden niet opgenomen in de regeling maar zullen worden vrijgesteld. Ook wordt de spaar- en levensloopregeling inhoudelijk besproken. Wat kan er max worden gespaard, wat kost het de werkgever, wat is de regelgeving. (zie bijlage) Onderwijs en leermateriaal btw: Wettelijk onderwijs en onderwijs opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs, inclusief nauw met het onderwijs samenhangende diensten en leveringen zijn vrijgesteld van btw Een feitelijke opsomming van vrijgestelde dienst en leveringen is terug te vinden in de bijlage. Niet vrijgesteld zijn bijvoorbeeld: verhuur van kluisjes, diensten van onderwijsadministratiekantoren. Boeken, cd’s en dvd’s die voor minstens 90% uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs vallen onder het 6% tarief. Bovenstaande geeft een korte samenvatting van interessante maatregelen. Een uitvoerige beschrijving van deze punten en vele andere vindt u via deze link.