Nieuws

Belangrijke bekostigingsdatum

Alle scholen hebben van BRON de e-mail 'Belangrijke bekostigingsdatum' ontvangen.
Deze scholen hebben van BRON de e-mail ontvangen, omdat DUO de scholen informeren over 1 december 2012 als belangrijke datum voor de eerste berekening van een aantal bekostigingsonderwerpen. Het gaat om de volgende bekostigingsonderwerpen: • Materiële instandhouding 2013.
• Reguliere personele bekostiging (de voorlopige berekening schooljaar 2013 - 2014 ).
• Personele groeibekostiging WEC-scholen (1 januari 2013 tot 1 augustus 2013). Op basis van wet- en regelgeving gebruikt DUO - voor het initieel berekenen van deze bekostigingsonderwerpen - de gegevens van 1 oktober 2012 die uiterlijk 1 december 2012 in BRON zijn opgenomen. Doordat 1 december dit jaar in een weekend valt, betekent dit dat de gegevens van 1 oktober 2012 uiterlijk op 30 november 2012 om 20.00 uur in BRON moeten zijn opgenomen.