Nieuws

Begroting 2010

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de begrotingsmodellen voor 2010. Daarin zijn uiteraard de nieuwe bekostigingsbedragen opgenomen en zijn een aantal kleine aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd.
Voor de personele lasten wordt gerekend met 52% werkgeverslasten, maar dit is een variabel veld geworden. Volgens berekeningen van de PO-raad bedragen deze over schooljaar 2009-2010: 51,20% en voor schooljaar 2010-2011: 51,43%.

Als ook de regeling vaststelling bedragen Materiƫle Instandhouding voor 2010 bekend is, worden de begrotingsmodellen zo spoedig mogelijk na 1 oktober gedraaid en verstuurd.