Nieuws

Baangarantie voor startende leraren

Zo’n 200 beginnende leerkrachten in het primair onderwijs krijgen de kans om meteen na het afronden van hun pabo-opleiding werkervaring op te doen op een basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Bovendien volgen ze een masteropleiding en krijgen ze de garantie op een vaste baan. De komende twee jaar nemen zij een aantal onderwijstaken over van 200 ervaren collega’s. Beginnende leraren kunnen daardoor werkervaring opdoen en een betere start maken in het primair onderwijs.

Ervaren leraren krijgen door dit initiatief meer mogelijkheden en tijd om zich verder te ontwikkelen in hun vak, bijvoorbeeld door het volgen van een master of het behalen van een tweedegraadsbevoegdheid. Het ministerie van OCW stelt circa €5 miljoen beschikbaar voor dit project van het Arbeidsmarktplatform PO. Aanvragen kan tot 31 mei 2014.
 
Vierslagleren
Het zogenoemde Vierslagleren is ontwikkeld door de Katholieke Pabo Zwolle en slaat vier vliegen in één klap: 1) startende leraren kunnen werkervaring opdoen (en blijven zo behouden voor het onderwijs), 2) startende en ervaren leraren kunnen een master behalen, 3) de school profiteert van het onderzoek van de master, 4) Meer samenwerking tussen de opleiding en de schoolpraktijk.

Vierslagleren is een aanpak om pabo-afgestudeerden meer perspectief de bieden op een baan in het onderwijs. Het is belangrijk dat beginnende leerkrachten meteen na hun afstuderen praktijkervaring opdoen en daarbij goed worden begeleid. Het is dus ook de bedoeling dat ervaren leraren de rol van coach op zich nemen, zodat de beginnende leraar de kneepjes van het vak echt kan leren.

Lerarenkoppels
De ervaren basisschoolleraren in het project Vierslagleren volgen met behulp van de Lerarenbeurs een masteropleiding of een tweedegraadsopleiding. Naast een dag studie krijgen zij een dag extra verlof om te werken aan een schoolontwikkelingstraject, een onderwijsvernieuwing of een stage in het voortgezet onderwijs. Deze twee dagen worden zij vervangen door een startende leraar die de afgelopen drie jaar is afgestudeerd en die ook een masteropleiding volgt. De komende twee jaar is er ruimte voor 200 van deze koppels.

Meer vraag naar goede leraren
In 2020 zal met name in de grote steden een tekort ontstaan aan leraren in het primair onderwijs. In veel andere regio’s daalt de werkgelegenheid als gevolg van daling van het aantal leerlingen. Om hier tijdig op te kunnen inspelen hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vorig najaar de nieuwe Lerarenagenda gepresenteerd. Het vergroten van de carrièremogelijkheden van leraren is een van de speerpunten van deze agenda. 

De Lerarenagenda kwam tot stand met input van leraren en andere onderwijsprofessionals. Een van de doelen is het aantrekkelijker maken van het beroep van leraar door betere begeleiding en meer ruimte voor groei en ontwikkeling van leraren. Uw inbreng hierbij is belangrijk. Meer informatie vindt u op de website van de Lerarenagenda.

Bron: www.rijksoverheid.nl