Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Eind mei treedt de AVG in werking. Dit betekent ook voor Concent het een en ander. Wat kunt u, als afnemer van diensten van Concent, van ons verwachten de komende tijd?

Verwerkersovereenkomst
Tussen u en Concent is momenteel een bewerkersovereenkomst van kracht. Deze wordt vervangen door een verwerkersovereenkomst, met daarin aanpassingen die noodzakelijk zijn op grond van de AVG. Een voorstel voor een nieuwe verwerkersovereenkomst kunt u kort na de meivakantie van ons verwachten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het actualiseren van de bijlagen met omschrijvingen van de organisatorische en technische maatregelen die Concent hanteert in het kader van het veilig werken met persoonsgegevens.

Veilig werken
Binnen Concent gelden al vastgelegde en gereguleerde werkwijzen en procedures die ervoor moeten zorgen dat datalekken tot een minimum beperkt blijven en dat gegevens alleen worden ingezien en verwerkt door personen die daartoe gerechtigd zijn. Waar nodig voeren we hierin wijzigingen door. U zult daar niet veel van merken, behalve dat u nog vaker dan nu het geval is e-mails zult ontvangen via Cryptshare, wat extra veiligheidswaarborgen biedt.

Onze systemen en werkwijzen worden in de komende maanden onder de loep genomen door een externe partij, die nagaat of er nog meer verbeteringen nodig en mogelijk zijn (privacy impact assessment).