Nieuws

Afschaffing fusietoets

De fusietoets in het funderend onderwijs wordt afgeschaft. Minister Arie Slob heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. 

Wel blijft het bij een voorgenomen fusie verplicht om een fusie-effectrapportage op te stellen. De Medezeggenschapsraden houden hun instemmingsrecht. Het duurt enige tijd voordat de wet op het punt van de fusietoets is aangepast. Daarom wordt er per 1 augustus 2018 alvast geregeld dat fusies alleen nog een lichte procedurele toets hoeven te ondergaan (uitgevoerd door DUO). Op termijn zal de fusietoets helemaal uit de wet verdwijnen.