Nieuws

Afrekening Vervangingsfonds

Rond deze tijd maakte het Vervangingsfonds de eindafrekening premie-afdracht versus declaraties op over het voorbije schooljaar. Het Vervangingsfonds heeft deze systematiek losgelaten en gaat vanaf 1 januari 2016 afrekenen op basis van kalenderjaar. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om deze afrekening niet vóór 15 maart 2017 (zie artikel 27 van het regelement van het Vervangingsfonds) maar vóór 15 juli 2017 naar de bevoegde gezagen kenbaar te maken. Het vervangingsfonds zal deze datum nog communiceren naar de bevoegde gezagen. Het Bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten dat over de periode augustus t/m december 2015 geen afrekening plaats zal vinden. Het Vervangingsfonds zal om deze reden dan ook uitsluitend afrekenen over het kalenderjaar 2016.