Nieuws

Administratieve wijziging bij nieuwe indiensttredingen

Wanneer u een nieuwe medewerker heeft aangenomen worden verschillende formulieren en papieren aan ons verstrekt om deze persoon te kunnen verlonen. Het afgelopen schooljaar hebben wij gemerkt dat het rekeningnummer waarop het loon moet worden uitbetaald een aantal keren niet goed zichtbaar was of verkeerd was ingevuld. Dat heeft geleid tot uitbetalingen naar een verkeerd rekeningnummer. Om dit in de toekomst te voorkomen vragen wij u een kopie mee te sturen van de bankpas van de medewerker of een recent rekeningafschrift