Nieuws

Actuele stand van zaken BRON

Binnenkort zullen vrijwel alle scholen in het primair onderwijs zijn aangesloten op BRON, het Basisregister Onderwijs. Dit jaar vindt de 1 oktobertelling voor het eerst plaats op basis van de gegevens in BRON. Dit betekent dat de gegevens in BRON voortaan ook de basis vormen voor de bekostiging. Zowel voor de scholen als voor DUO (de uitvoeringsorganisatie van OCW) was de aansluiting op BRON een arbeidsintensief en omvangrijk traject. Scholen en schoolbesturen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om dit doel te bereiken.
Tijdens het invoeringsproces van het persoonsgebonden nummer (PGN) en de aansluitingsfase was niet altijd zichtbaar dat de overgang naar deze digitale gegevensuitwisseling met de overheid voor alle betrokkenen positieve effecten heeft. Uiteindelijk leidt de aansluiting op BRON tot een verlichting van administratieve lasten. Het einddoel is dat u steeds minder op verschillende momenten en vanuit verschillende instanties de vraag krijgt om informatie aan te leveren. Zoveel mogelijk gegevens worden rechtstreeks uit BRON gehaald. Concrete voorbeelden van wat op korte termijn al mogelijk is, heeft u kunnen lezen in de digitale berichtgeving van BRON. Ook in de vorige Nieuwsbrief PO is hieraan aandacht besteed.

Helpdesk BRON

Scholen die nog niet zijn aangesloten op BRON krijgen daarbij extra ondersteuning van de helpdesk BRON. Scholen die onverhoopt nog grote problemen ondervinden met de aansluiting op BRON, kunnen hun leerlinggegevens ten behoeve van de bekostiging op een alternatieve wijze aanleveren. Deze scholen zijn hierover geïnformeerd.

Gegevens ten behoeve van lagere overheden

Na de invoering van bekostiging op basis van het persoonsgebonden nummer worden de gegevens in BRON ook gebruikt door gemeenten en provincies. Deze lagere overheden gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor de voorzieningenplanning (stichting en huisvesting van scholen). Tot nu toe kregen gemeenten en provincies een kopie van het telformulier van de 1-oktobertelling. Ook maakten zij gebruik van het (openbare) OGT op de website van DUO. Met de invoering van bekostiging op basis van de gegevens in BRON is het OGT als 'product' komen te vervallen. Scholen hoeven deze gegevens ook niet meer op te sturen. Vanaf januari 2011 biedt de website van DUO hiervoor faciliteiten. Mochten er vóór januari 2011 toch al gegevens nodig zijn, dan is op de website van DUO vanaf december een overzicht met voorlopige aantallen bekostigde leerlingen per school beschikbaar.
Via mijnbron.nl kunt u ook de GTB van uw school of scholen (met peildatum 1 oktober) uitprinten door een afdruk te maken van de webpagina.  
Bron: www.rijksoverheid.nl