Nieuws

Acquisitiefraude

Momenteel komen we weer facturen tegen van scholen die eerst telefonisch zijn benaderd in verband met het plaatsen van een advertentie in de digitale gemeentegids. Dit gebeurt vaak niet in opdracht van de desbetreffende plaatselijke gemeente.
Deze zogenaamde ‘aanbieders’ van de gemeentegids benaderen ondernemers en scholen voor het plaatsen van een advertentie of een vermelding in de gemeentegids. Dit gebeurt zowel schriftelijk als telefonisch. 
De ‘aanbieders’ kennen precies de mazen van de wet en weten hoever ze kunnen gaan. Hoe onterecht ook, uw goedkeuring heeft meestal financiële gevolgen en leidt dus niet tot plaatsing in de gemeentegids van uw plaatselijke gemeente.  

Fraude meldpunt
Wees altijd voorzichtig met het betalen van een factuur. Controleer of het om een factuur voor de officiële gemeentegids gaat en niet om een aanbod voor adverteren. Wees in een telefoongesprek altijd kritisch. Ga nooit zomaar akkoord met wat de aanbieder stelt. Heeft u bedenkingen over een bepaald aanbod dan kunt u altijd contact opnemen met steunpunt acquisitiefraude, via www.fraudemeldpunt.nl. Daar kunt u lezen hoe u moet handelen in het geval van acquisitiefraude. In alle gevallen is het goed om dit te melden.

Voor aanvullende informatie omtrent dit onderwerp verwijzen we u ook naar onze eerdere publicatie en naar MKB Acquisitiefraude.