Nieuws

ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5%

De verlaging van de pensioenen, die het ABP vorig jaar al aankondigde, gaat door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april 2013 met 0,5% worden verlaagd. Zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) als gepensioneerden. Ondanks goede beleggingsresultaten in 2012 was de dekkingsgraad op 31-12-2012 met 96% onvoldoende. ABP houdt rekening met een aanvullende verlaging in 2014 als de financiële situatie van ABP dit jaar niet verbetert. Wat betekent het voor de deelnemers?
Stel u ontvangt ABP-pensioen van € 700 netto per maand (exclusief AOW), dan gaat u er maandelijks ongeveer € 3,50 netto op achteruit. 
Ontvangt u al pensioen? Dan ziet u op de betaalspecificatie die in april 2013 verstuurd wordt wat de hoogte van uw pensioen is na de verlaging.
Bouwt u pensioen op? Dan wordt het pensioen dat u tot 31-12-2012 hebt opgebouwd met 0,5% verminderd. Op uw Uniform Pensioenoverzicht 2013 ziet u wat uw pensioen is na de verlaging met 0,5%.
Waarom neemt ABP deze maatregelen?
In 2009 is een herstelplan opgesteld waarin staat dat de dekkingsgraad eind 2013 104,3% moet zijn. Om dat te realiseren, moest de dekkingsgraad eind 2012 98,3% zijn. Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad op 31-12-2012 met 96% helaas nog te laag. Reden voor ons om in te grijpen. Het verlagen van de pensioenen draagt bij aan het herstel van de financiële positie van ABP. Zijn er nog meer aanpassingen te verwachten?
De dekkingsgraad van 31-12-2013 bepaalt of er in 2014 verdere verlagingsmaatregelen nodig zijn om de verplichte dekkingsgraad van 104,3% eind 2013 te halen. Naar de stand van eind 2012 (96%) zouden we uw opgebouwde pensioen in 2014 moeten verlagen met ongeveer 1,6 %. Dat betekent bij een ABP-pensioen van € 700 netto per maand (exclusief AOW), een maandelijkse verlaging van ongeveer € 11,20 netto. Deze verlaging kan lager of hoger zijn, afhankelijk van de financiële positie eind 2013. Bron: ABP