Nieuws

ABP verhoogt tijdelijk premie

Het ABP voert opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen in. Per 1 augustus 2010 gaat de premie met 1%-punt omhoog. ABP ligt als gevolg van de lage rente niet langer vóór, maar op schema met het ingediende herstelplan. Het bestuur van het ABP acht daarom aanvullende maatregelen nodig en vindt het belangrijk dat alle betrokkenen (werkgevers, deelnemers en gepensioneerden) een bijdrage leveren aan het herstel. Deze verhoging betekent dat de werkgeverslasten meer zullen stijgen dan rekening mee gehouden is in de begroting.