Nieuws

ABP verhoogt premies per 01 april 2011

Op 25 januari 2011 hebben wij een nieuwsbericht gepubliceerd over de ontwikkeling van de pensioenpremies in 2011. Zo is per 01 januari de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen met 0.1% omhoog gegaan en is per 01 januari een tijdelijke herstelopslag van 1% van kracht op de OP-NP premie. Deze stijgingen houden verband met het herstelplan dat per 01 augustus 2010 is ingevoerd vanwege de ontwikkeling van de dekkingsgraden bij de pensioenfondsen. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt per 1 april 2011 met 0,5%. De premieverhoging is een gevolg van de toegenomen levensverwachting. Omdat de dekkingsgraad van ABP eind 2010 flink is bijgetrokken, hoeft het fonds niet te korten op pensioenaanspraken en –uitkeringen. De tijdelijke opslag op de premie van 1% blijft voorlopig gehandhaafd. ABP vindt dat de dekkingsgraad nog te beweeglijk en het herstel te pril is om deze te laten vervallen.