Nieuws

Aanwezigheid verklaringen omtrent het gedrag (VOG) verplicht gesteld

Een ieder die in het onderwijs werkzaam is in een onderwijsgevende of –ondersteunende functie dan wel als lid van de directie, heeft op dit moment een VOG nodig (bron: ministerie van OCW). De accountant die de jaarrekeningen controleert zal tevens een controle uitvoeren op de aanwezigheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag in de personeelsdossiers. Uw contactpersoon op de personeels- en salarisadministratie zal de dossiers, die aanwezig zijn op ons kantoor, screenen op de aanwezigheid van het document. U ontvangt hierover eenmalig een terugmelding. Omtrent de verklaringen omtrent het gedrag attenderen wij u tevens op het volgende: Medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs, maar geen dienstverband hebben moeten ook in het bezit zijn van een VOG. Het gaat hier bijv. om TSO medewerkers of schoonmakers. Omdat voor ons als administratiekantoor niet inzichtelijk is welke personen dit betreft dient u hiertoe zelf de administratie voor bij te houden. Hoe er gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van Verklaringen omtrent Gedrag van medewerkers die u niet indienst heeft, maar wel inzet ten bate van TSO, is ons ten tijde van dit schrijven nog niet duidelijk. De vraag of er voor stagiaires ook een aanwezigheidsverplichting van de VOG geldt is uitgezet bij het ministerie van OCW.