Nieuws

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2016

Tussen 1 april en 1 juli 2016 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal €7000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal €700 voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Ook leraren zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de Lerarenbeurs. Zo kunnen leraren die werkzaam zijn in een invalpool ook een extra opleiding  volgen. Door gebruik te maken van de Lerarenbeurs kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Verruiming voor meer masters
Om meer leraren in staat te stellen een masteropleiding te volgen, is de Lerarenbeurs verruimd. Met de beurs kunnen leraren hun vakkennis en vaardigheden versterken en zo bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het team. Vanaf dit jaar is het voor de maximale vergoeding voor collegegeld niet langer relevant of een leraar een opleiding volgt aan een publieke onderwijsinstelling, of een geaccrediteerde private opleiding volgt. Het opleidingsaanbod wordt dus verruimd. Ook is de Lerarenbeurs opengesteld voor leraren die werkzaam zijn bij een orthopedagogisch-didactisch centrum. Zij kunnen een subsidie voor studiekosten aanvragen.

Sinds 2015 krijgen leraren meer studietijd voor een master. Het gaat om een verhoging van het aantal studieverlofuren van 4 naar maximaal 8 uur per week in het primair onderwijs en het hbo en van 4 naar maximaal 6 uur in het voortgezet onderwijs en het mbo. Ook kunnen leraren die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding, opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. Tevens is de beurs beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs.

Lerarenbeurs aanvragen
Een Lerarenbeurs vraagt u aan via de website van DUO. Dit kan van 1 april tot 1 juli 2016.  Hier is ook meer informatie over de voorwaarden te vinden.

Bron: www.rijksoverheid.nl