Nieuws

Aanpassingen bekostiging

Op 30 augustus is de GPL (gemiddelde personeelslast) vastgesteld. In verband met de ontwikkeling van de werkgeverslasten in de markt heeft het kabinet voor het jaar 2011 voor de overheidssectoren besloten tot een bijdrage van 0,58% op jaarbasis. Als gevolg hiervan is in september de bekostiging over schooljaar 2010-2011 achteraf met circa 0,38% is verhoogd. De bekostiging over schooljaar 2011-2012 wordt in november met 0,20% verhoogd ten opzichte van de eerder vastgestelde bedragen. Eind september is de regeling voor de materiƫle bekostiging voor 2012 vastgesteld. Daarin zijn de bekostigingsbedragen met 1,99% verhoogd ten opzichte van 2011 op basis van de werkelijke prijsontwikkeling in 2010, de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2011 en de verwachte prijsontwikkeling in 2012.