Nieuws

Aanpassingen bekostiging 2017

In 2017 is de personele bekostiging door OCW/DUO meerdere malen aangepast ten opzichte van de in de begroting gehanteerde bedragen (regeling personele bekostiging d.d. 25 oktober 2016).

De personele bekostiging over schooljaar 2016-2017 is op 5 september 2017 nog met terugwerkende kracht verhoogd met 2,26%, waarvan 1,7% op grond van de referentieruimte 2017 en ca. 0,5% extra op basis van nog niet opgenomen doorwerkingen van eerdere salaris- en loonmaatregelen. Ook personeels- en arbeidsmarktbeleid (+2,26%) en de prestatiebox (+€ 3,52 per leerling) zijn verhoogd als gevolg van afspraken uit het nationale onderwijsakkoord/bestuursakkoord 2014 en de vakbondsregeling (alleen P&A).
Deze aanpassingen komen geheel ten gunste van 2017, aangezien boekjaar 2016 is afgesloten.

Op 28 maart 2017 is de voorlopige regeling personele bekostiging 2017-2018 gepubliceerd. Daarin is de GPL (gemiddelde personeelslast) verhoogd met 2,506%. Op 19 oktober 2017 is de GPL nogmaals herzien met een verhoging van 0,69% (met name doorwerking salaris- en loonkostenmaatregelen).
De grootste verhoging is het gevolg van de kabinetsbijdrage 2017, waarmee zowel de stijging van de pensioenpremie als de eenmalige uitkering van € 500,- in april 2017 zijn gefinancierd.
Conform de afspraken uit het bestuursakkoord is ook het bedrag van de prestatiebox voor 2017-2018 verhoogd naar € 170,78 per leerling.

De materiële bekostiging voor 2018 is verhoogd met 2,21% en opzichte van 2017.

Zie ook:

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/vaststelling-definitieve-regeling-bekostiging-2016-17 en

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/regeling-personele-bekostiging-po-2017-2018-bekend