Nieuws

Aanpassing regelingen bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en 2009-2010

Evenals vorig jaar heeft het ministerie in juli de personele bekostiging over schooljaar 2008-2009 aangepast. Deze verhoging komt volledig ten gunste van boekjaar 2009.

In augustus is ook de personele bekostiging voor schooljaar 2009-2010 aangepast ten opzichte van de regeling die in april is gepubliceerd. Vergeleken met de bedragen die in het begrotingsmodel voor 2009 zijn gehanteerd valt alleen de vergoeding voor Personeels- en arbeidsmarktbeleid iets lager uit, de overige bedragen zijn hoger (gemiddeld circa € 50,= per leerling).

De regelingen zijn gepubliceerd op de site van het CFI (www.cfi.nl). Daar zijn ook de specifieke bekostigingsbedragen van iedere school te raadplegen.