Nieuws

Aanpassing premie per 01-08-2012 door Vervangingsfonds

Het Bestuur van Vf/Pf heeft op donderdag 5 juli jl. besloten de premiepercentages voor het Vf en Pf per 1/8/2012 te wijzigen.
 
De premiewijziging voor het Vf is met name ingegeven door het intrekken van de zogenaamde IMBU-regeling. Gevolg van deze intrekking is dat besturen niet langer vervangingsdeclaraties kunnen indienen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte als gevolg van zwangerschap. En dat heeft tot gevolg dat de premie kan worden verlaagd.
 
De premie Pf daarentegen wordt verhoogd. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege oplopende uitgaven. 
 
Hieronder de gewijzigde premiepercentages:
 
Vervangingsfonds
De premie Vf verplicht wijzigt per 1/8/2012 van 8,81% in 7,52%
De premie Vf vrijwillig wijzigt per 1/8/2012 van 9,48% in 7,48%
 
Participatiefonds
De premie Pf wijzigt per 1/8/2012 van 2,37% in 2,65%
 
Voor de besturen die voor de eerste 52 weken ziektevervanging eigen risicodrager (ERD) zijn, gelden afwijkende percentages. Dit geldt ook voor de overige grote besturen (lumpsum > 20 mln.)