Nieuws

Aanpassing personele bekostiging schooljaren 2011-2012 en 2012-2013

De personele bekostiging over schooljaar 2011-2012 is eind september met terugwerkende kracht verhoogd met 0,66%. Hierin zijn de gevolgen van de volgende maatregelen verwerkt:
• Nog niet opgenomen doorwerking van de eerdere salaris- en loonkosten maatregelen,
• De doorwerking van het actieplan LeerKracht (functiemix/inkorting salarisschalen januari-juli 2012)
• Kabinetsbijdrage werkgeverslasten 2011 (resterende 0,2% van totaal 0,58%)
• Kabinetsbijdrage werkgeverslasten 2012 (0,42% op jaarbasis) In april is de personele bekostiging voor schooljaar 2012-2013 in eerste instantie 0,724% lager vastgesteld in verband met het vervallen van de IMBU-regeling. Eind oktober is de personele bekostiging weer verhoogd met ca. 1% vanwege:
• Nog niet opgenomen doorwerking van de eerdere salaris- en loonkosten maatregelen,
• De doorwerking van het actieplan LeerKracht  (2e tranche middelen functiemix/inkorting salarisschalen)
• Kabinetsbijdrage werkgeverslasten 2012 (0,42% op jaarbasis) In de definitieve GPL 2011-2012 was al 7/12 deel verdisconteerd. Het resterende deel is nu ook verwerkt in de GPL 2012-2013. Ten opzichte van de in september vastgestelde GPL 2011-2012 is de nieuwe GPL 2012-2013 gedaald met 0,389%. De bedragen zijn inmiddels aangepast in de administratie.