Nieuws

Aanpak zeer zwakke scholen

Minister Van Bijsterveldt gaat sneller ingrijpen bij scholen waar de onderwijskwaliteit langdurig onder de maat is. De inspectie gaat scholen die zeer zwak dreigen te worden eerder en steviger waarschuwen. Als scholen desondanks zeer zwak worden, krijgen zij nog een jaar om de kwaliteit op orde te krijgen. Als dat niet lukt, kan de minister de bekostiging intrekken of de school opheffen. Dit schrijft de minister in een brief die zij op 10 februari 2011 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Al bij de eerste keer dat de leerresultaten bij een school onder de norm liggen, krijgt het bestuur voortaan een brief van de inspectie. Dat is sneller dan de huidige termijn. Als in het daarop volgende jaar de leerresultaten weer onvoldoende zijn, ontvangt het bestuur een formele waarschuwing. Na het derde jaar kan de school zeer zwak worden verklaard, als – naast de resultaten – ook het onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont. De school krijgt dan nog één jaar de tijd om het onderwijsproces en/of de leerresultaten op orde te brengen. Scholen kunnen hierbij hulp krijgen om de onderwijskwaliteit nader te analyseren en te verbeteren. Als blijkt dat een zeer zwakke school, ondanks de waarschuwingen en het hulpaanbod, noch het onderwijsproces noch de leerresultaten binnen een jaar weet te verbeteren, kan de minister de bekostiging intrekken of de school opheffen. Daarvoor bereidt de minister een aanpassing van de wet voor.

Intensieve aanpak
Sinds 2009 is de aanpak van zeer zwak onderwijs geïntensiveerd. Scholen hebben zich enorm ingezet voor de verbetering van hun onderwijskwaliteit. Het toezicht door de inspectie op de onderwijskwaliteit van zwakke en zeer zwakke scholen is verstevigd. Er zijn vliegende brigades ingesteld. De sectororganisaties bieden intensieve ondersteuning aan. De maatregelen werpen hun vruchten af. Per 1 februari waren nog 53 (0,7%) basisscholen en 22 (0,9%) afdelingen in het voortgezet onderwijs zeer zwak. Dat is in het basisonderwijs een halvering en in het voortgezet onderwijs méér dan een halvering ten opzichte van 2009. De minister heeft aangekondigd dat ze het hulpaanbod voor nog vier jaar zal financieren. De PO-Raad en het ministerie zullen in de komende maanden het hulpaanbod voor de komende vier jaar uitwerken. Bron: Ministerie OCW