Nieuws

Aanpak werkdruk eerder mogelijk door werkdrukakkoord

De PO-Raad is verheugd over het akkoord dat het PO-Front met het kabinet heeft bereikt over het terugdringen van werkdruk in het primair onderwijs. Scholen en schoolbesturen kunnen nu aan de slag om het werken in het primair onderwijs voor leraren aantrekkelijker te maken, aldus Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.

Met het akkoord komt het extra geld voor de bestrijding van de werkdruk eerder beschikbaar voor scholen en schoolbesturen. Dat is goed nieuws voor schoolteams en leerlingen.

Bron: PO-Raad Zie artikel