Nieuws

Aanlevering loonmutaties in verband met aanlevering GGL aan DUO

Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van scholen en het bevoegd gezag van scholen. Deze gegevens worden op verschillende momenten van het jaar aangeleverd aan de DUO.

Één daarvan is de aanlevering GGL (Gewogen Gemiddelde Leeftijd). Deze dient vóór 1 december bij de  DUO te zijn aangeleverd. De peildatum voor deze gegevensaanlevering is 1 oktober van het lopende schooljaar.

Van belang is dat de loonmutaties die betrekking hebben op deze peildatum 1 oktober uiterlijk op 16 november 2015 door u zijn aangeleverd. Daarmee voorkomen we dat er nog correctieberichten richting DUO aangeleverd moeten worden van medewerkers die toch op 1 oktober gewerkt hebben, maar die niet vóór 16 november door u zijn aangeleverd.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de loonmutaties die de datum 1 oktober raken, vóór 16 november aan ons doorgeeft.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Concent